Publikacje naukowe -  Publication warylewski.com.pl Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017

Książki i rozdziały w książkach

Ze względu na obszerność tekstów  zawierającyh wykaz publikacji  naukowych (łącznie okolo 150  pozycji bibliograficznych), listy  posczególnych rodzajów publikacji  dostępne są na osobnych  podstronach, po wybraniu  odpowiedniego przycisku. 

    

  

Studia i artykuły oryginalne

Glosy

 i przeglądy orzecznictwa

Opinie prawne, recenzje i varia

      

Najważniejsze publikacje książkowe (autorstwo i współautorstwo oraz redakcja)

Jarosław Warylewski: Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007, Wydawnictwo UG - tzw. kiążka profesorska. Jest to książka przeznaczona przede wszystkim dla studentów uniwersyteckich  wydziałów prawa, dla których może i powinna być nie wprowadzeniem do nauki  prawa karnego, lecz raczej uzupełnieniem wiadomości, podawanych zwykle w  bardzo ograniczonym zakresie, w podręcznikach akademickich, które często  rezygnują z szerszych aspiracji poznawczych na rzecz bieżącego komentarza do  ustawy karnej. Prof. dr hab. A. Szwarc w swojej recenzji napisał m.in.:  "Rzadkością są w piśmiennictwie kompleksowe opracowania poświęcone historii prawa karnego, w tym zwłaszcza historii polskiego prawa karnego, pogłębione i  obszerniejsze opracowania prezentujące teorie kar oraz prace relacjonujące  funkcjonowanie w historii prawa karnego i współcześnie różnych rodzajów kar, a w tym kontekście także zjawiska tortur. Oceniana praca jest ambitnym,  obszerniejszym i pogłębionym podjęciem tych zagadnień. (..) Bez lektury  omawianej pracy wiedza na ten temat byłaby dużo uboższa".

  

Artykuły Książki
Jarosław Warylewski: Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001, 526 strony, Wydawnictwo UG - rozprawa habilitacyjna.
Jarosław Warylewski: Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Sopot 1999, Wydawnictwo Prawnicze LEX - pierwsza publikacja książkowa.
Jarosław Warylewski: Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2013, wydanie V, 540 stron, Wydawnictwo LEXIS NEXIS, wydanie VI - 2015 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer.
Jarosław Warylewski (redakcja tomu i autorstwo rozdziału dotyczącego przestępstw seksualnych), System Prawa Karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, wydanie I - Warszawa 2012, wydanie II - Warszawa 2016, Wydawnictwo CH Beck. Z recenzji:  “W Tomie 10. Systemu Prawa Karnego pt. Przestępstwa przeciwko   dobrom indywidualnym, pod redakcją znanego autorytetu w tej dziedzinie,   Pana Profesora Jarosława Warylewskiego, w sposób kompleksowy i wyczerpujący   przedstawiono niezwykle istotną problematykę przestępstw przeciwko   dobrom indywidualnym, stypizowanych w wielu rozdziałach Kodeku Karnego,   dokonując szczegółowego zestawienia poszczególnych ich rodzajów”. 
Jarosław Warylewski: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, Komentarz do rozdz. XXV Kodeksu karnego, Warszawa 2001, 294 strony, Wydawnictwo CH Beck.
Pierwsza i jak dotąd jedyna monografia dotycząca przestępstw seksualnych  na gruncie Kodeksu karnego z 1997 r. Zyskała pozytywną recenzję Profesora  Mariana Filara.
Moja pierwsza publikacja książkowa i jednocześnie pierwsza w Polsce  monografia na temat molestowania seksualnego 
Podręcznik do nauki polskiego prawa karnego, który jest jednocześnie systemowym opracowaniem części ogólnej. Najobszerniejszy na rynku  wydawniczym podręcznik do części ogólnej. Pierwsze wydanie ukazało się  w 2004 r. W październiku 2017 r. ukaże się kolejne, VII już wydanie podręcznika.
Warszawa 2010, 472 strony. Redaktor serii: prof. dr hab. Andrzej Marek † Autor: dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. dr hab. Jarosław Warylewski,  prof. dr hab. Janina Błachut, prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. dr hab. Teodor Szymanowski, prof. dr hab. Dobrochna Wójcik. Prof. Warylewski jest autorem rozdziału dotyczągo szkół i kierunków w prawie karnym (m.in. szkoła klasyczna, szkoła socjologiczna, etc.).
Jarosław Warylewski: Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002, 185 stron, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Jarosław Warylewski: Kodeks karny. część szczególna. Tom. I. komentarz pod red. A. Wąska, wyd IV, Warszawa 2010, CH Beck. Prof. Warylewski był autorem komentarza do rozdz. XXV Kodeksu karnego w czterech pierwszych wydaniach tego komentarza, a w wyd. IV również współautorem komentarza do rozdz. XXVI Kodeksu karnego.
Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.
Publikacje