:: Strona główna ::

  Pracownicy
  Osoby współpracujące z katedrą
  Konsultacje
  Bieżące projekty badawcze
  Ogłoszenia
  Sekretariat Katedry
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Jarosław Warylewski (profesor zwyczajny)
II piętro, pokój 3058, tel. i fax: (058) 523-29-06 (wew.: 2906)
wykaz publikacji
e-mail: j.warylewski@wp.pl
Prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
II piętro, pokój 3054, tel.: (058) 523-29-08 (wew.: 2908)
dr hab. Wojciech Cieślak (profesor nadzwyczajny)
II piętro, pokój 3055, tel.: (058) 523-29-09 (wew.: 2909)
dr Ryszard Skarbek (starszy wykładowca)
II piętro, pokój 3055, tel.: (058) 523-29-09 (wew.: 2909)
dr hab. Wojciech Zalewski (profesor nadzwyczajny)
II piętro, pokój 3056, tel.: (058) 523-29-11 (wew.: 2911)
wykaz publikacji
e-mail: wuzet@wp.pl
dr Jacek Potulski (adiunkt)
II piętro, pokój 3056, tel.: (058) 523-29-11 (wew.: 2911)
wykaz publikacji
e-mail: jacekpotulski@wp.pl
dr Paweł Petasz (adiunkt)
II piętro, pokój 3056, tel.: (058) 523-29-11 (wew.: 2911)
wykaz publikacji
e-mail: ppetasz@yahoo.com
mgr Tomasz Snarski (asystent)
II piętro, pokój 3056, tel.: (058) 523-29-11 (wew.: 2911)
wykaz publikacji
e-mail: tsnarski@prawo.univ.gda.pl