Symbolika Kaptura

1. Wiecie co, nie tylko nasza Gildia, ale i całe życie jest "kapturowe".
Kaptur to po prostu nakrycie głowy, w kształcie stożka, często połączone z habitem lub peleryną. Kaptury były wdziewane kiedyś na znak żałoby.

2. Z łacińskiego "capere" oznacza łapać, chwytać przestępców, a „captura” to po prostu połów. Stąd organizacje Kapturowe, to organizacje ludzi sprawiedliwych, pilnujących porządku i zwalczających zło. Po czesku „kaptour” oznacza nakrycie głowy.

3. W średniowieczu Kapturami nazywano związki, konfederacje szlacheckie (najczęściej) i rzemieślnicze powoływane dla osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu. Były to tzw. Konfederacje Kapturowe.

4. Ze o sądach kapturowych nie wspomnę. Były to sądy w szlacheckiej Polsce, dla sądzenia spraw karnych i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu publicznemu w okresie bezkrólewia. Nazwa pochodzi od Kapturów noszonych na znak żałoby po zmarłym królu. W Polsce działały od 1572 r.

 

Opracował: Rapentin Kaptur Nestus