Wielki Mistrz Założyciel, Wódz Naczelny i Potomek Moradina, Gwiazda Rzemiosł Wszelakich i Jałmużnik Gildii Kaptur