Ceremoniał przyjęcia

 

Ceremonia Przyjęcia zaczynać się winna od przebrania w szaty odpowiednie. (Są trzy rodzaje ubrań dostępne w kolorach Gildii). Tedy Mistrz Ceremonii (Mistrz Gildii) winien nosić strój czarno-żółty znaczy się czarny z żółtymi dodatkami i czerwonymi wykończeniami (tunika dostępna w sklepie krawca w Benzor), Mistrzowie pomocniczy winni mieć na sobie stroje żółto-czarne, szyte przez wyszkolonego dobrze krawca, Pomocnicy standardowe szaty żółte z czarnymi wykończeniami.

Adept starający się o przyjęcie na łono Gildii winien nie mieć wyszukanego stroju ani zbroi nijakiej, jeno schludne proste ubranie dowolnego koloru, acz nie nazbyt kolorowe.

Każdy z biorących udział w ceremonii takowej miejsce swoje znać musi, tedy uczestniczący w ceremonii członkowie Gildii tworzą trójkąt lub gwiazdę, w której najwyższym ramieniem jest Mistrz Ceremonii, niższymi na boki Mistrzowie pomocniczy, jeśli takowi biorą udział, a niższymi Pomocnicy.

 Naznacza się, iż przynajmniej trzech członków Gildii ma brać udział w Ceremonii Przyjęcia. Miejscem Adepta jest środek onej gwiazdy lub środek podstawy trójkąta.

Adept po wykazaniu się testem odpowiednio wysokim winien przynieść rzecz wykonaną onegdaj a również dowiedzieć się wcześniej ilu członków Gildii brać będzie udział w Ceremonii celem wykonania artefaktów rzemieślniczych odpowiednich dla każdego z Mistrzów i Pomocników. Adept winien dowiedzieć się u każdego z biorących udział w Ceremonii, jaki artefakt będzie potrzebny na ceremonie. Przedmioty te muszą być wykonane przez rzemieślnika, (czyli oznaczone jako crafted) a jeszcze lepiej przez samego Adepta. W dobrym tonie jest nie wymaganie zbyt trudnych do wykonania przedmiotów przez uczestników, a jeno prostych symboli ku ofierze opiekunowi.

 

Gdy Adept uzna się gotowym na Ceremonię, położy przedmiot, którym onegdaj się wsławił w teście pod nogami Mistrza Ceremonii i wraca na swoje miejsce, a ten, jeśli uzna przedmiot godny członka Gildii weźmie go i tedy rozpocznie przemówienie, w którym odda cześć opiekunowi swojemu i Gildii Moradinowi.

(jeśli adept jest nie jest krasnoludem „DRAGHON FODA MORADIN * MA GUHAKHA FODAS KHAZAD IARWAIN * UEH MAHAMMA HUKHA FODA'O BLETHA FO MA'Y * HOLLE (imie adepta)”
(jeśli adept jest krasnoludem „ Wielki Ojcze Moradinie ja twój kapłan (lepiej zmienić na wyznawca albo coś takiego ) krasnolud Iarwain proszę cię Ojcze o błogosławieństwo dla mnie i (imie adepta) (wiem że zerżnięte ale niech se Iarwain pogada po krasnoludzku , chodzi o to że krasnolud zna krasnoludzki więc musi wiedzieć co mówi jego ziomek a nie_krasnolud nie wie, więc może sobie nie wiedzieć, poza tym inni też niech przygotują pozdrowienia dla swoich bóstw w językach swojej rasy i korzystają z tego).

Na znak zakończenia oddania czci Mistrz Ceremonii zapala pochodnię. W następnej kolejności Adept kładzie odpowiedni przedmiot przed następnym a ten weźmie go i odda cześć swoim i opiekunom odpowiednim Gildii, jeśli uzna przedmiot za godny. Ważne jest zachowanie kolejności odpowiedniej, więc wprzódy Mistrzom Pomocniczym Adept winien kłaść pod nogi przedmioty, jeśli takowi są, jeśli nie to Pomocnikom. Jeśli są równi wtajemniczeniem, rozpoczynać winien od stojącego po prawicy Mistrza Ceremonii. Każdy kończący oddanie czci opiekunowi zapala pochodnie na znak zakończenia. Gdy wszyscy zakończą oddawanie czci opiekunom rozpocznie się następna część Ceremonii. Mistrz Ceremonii teraz może spocząć na specjalnie dla niego przygotowany fotel, lecz inni stać powinni.

Mistrz winien zapytywać Adepta co wie o gildii, dlaczego chce wstąpić w progi onej i jakim poziomem rzemiosła się ukazać może (można to przeczytać w dzienniczku tj jurnej man, appirience, master itp. Nie chodzi o pytania „ile masz w kowalstwie”) jeśli uzna odpowiedzi za satysfakcjonujące pozwala Mistrzom pomocniczym lub Pomocnikom z drugiego poziomu gwiazdy podać klucz i ubranie Pomocnika które to Adept założy i nosić będzie jako ubranie swoje aż do uzyskania poziomu Mistrza rzemiosł kiedy to Będzie mógł wnizać ubranie Mistrza.

Gdy klucz i ubranie w kolorach gildii Adept zdobędzie, przestaje być już adeptem i staje się Pomocnikiem a dobrym tonem też będzie gdy reszta biorących udział obdaruje nowego na znak przyjaźni i jedności w gildii. Przedmioty oddane przez Adepta winny zniszczonymi zostać gdyż jest to ofiara dla opiekunów, nie dla żyjących. Ceremonia dobiega końca, dalej radować się można a i przytoczenie beczki czy dwóch piwa a wina przedniego zaszkodzić nie może.

 

Zmęczyć raczył Akhimis Kaptur Willian