Galeria warylewski.com.pl Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017
Plakat z okazji 25 lecia Bielańskie Kolokwia Karnistyczne, Warszawa 16.05.2012 r. Zjazd Katedr Prawa Karnego w Toruniu, 20-22 września 2010 r. Finał VI Konkursu “W kręgu prawa karnego materialnego”, 29 kwiecień 2010 r. Mój mistrz - Profesor Marian Cieślak (1921-2010)
W poniedziałek 15 grudnia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie  odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  nominacji profesorskich. Wśród przedstawicieli nauki, którym Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 r. nadał  tytuł profesora był ówczesny Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG  Profesor dr hab. Jarosław Warylewski, kierownik Katedry Prawa Karnego  Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej WPiA UG.  
next Profesor Juliusz Makarewicz (1872-1955)
Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.
Prof. dr Marian Cieślak Galeria