Biogram warylewski.com.pl Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017
Biogram Profesora dra hab. Jarosława Warylewskiego   Jarosław Warylewski (ur. 1959 r.) – Profesor zw. dr hab. nauk  prawnych, od 1988 r. zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim, którego  jest absolwentem. Uczeń Profesora dra Mariana Cieślaka. Ukończył  aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski (1990 r.). Od 2004 r.  profesor Uniwersytetu Gdańskiego, w 2008 r. otrzymał z rąk  Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł naukowy profesora nauk  prawnych, od 2009 r. profesor zwyczajny. Od 2001 r. do dnia  dzisiejszego: Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i  Kryminologii. Od 2002 r. do 2004 r. pełnił funkcję Prodziekana, a w  latach 2004-2012 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG.  Dyrektor Muzeum Kryminalistyki w latach 2012-2016. W latach 2008-  2009 Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,  adwokat (od 2008 r.). Zajmuje się w swojej pracy naukowo-badawczej  w szczególności prawem penalnym-karnym oraz szeroko rozumianym  prawem represyjnym. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych i  opracowań o charakterze praktycznym (łącznie ok. 150 artykułów,  glos, recenzji, monografii, podręczników i komentarzy publikowanych  m.in. w takich wydawnictwach, jak C. H. Beck, Wolters Kluwer,  LexisNexis), w tym 19 książkowych (m.in.: Molestowanie seksualne w  miejscu pracy, Sopot 1999; Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001;  Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.  Komentarz, Warszawa 2001; Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk  2002; Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia  (red. naukowy i współautor), Warszawa 2003; Prawo karne. Część  ogólna, wyd. szóste, Warszawa 2015; Odpowiedzialność podmiotów  zbiorowych w prawie polskim i europejskim (współautor); Bydgoszcz  2006; Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007).  Współautor i redaktor Systemu Prawa Karnego, Warszawa, C.H.  Beck. Od grudnia 1996 r. do września 2004 r. współautor i członek  zespołu redakcyjnego Systemu Informacji Prawnej LEX wydawnictwa  Wolters Kluwer. Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji  adwokackich przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2006-2007. W  ramach działalności dydaktycznej prowadzi m.in. wykłady z prawa  karnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz zajęcia  seminaryjne (promotor przeszło 300 prac magisterskich). W zakresie  kształcenia kadry naukowej: jest promotorem 12 rozpraw doktorskich;  recenzentem w 12 przewodach doktorskich, 10 habilitacyjnych i w 4  postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Brał udział w blisko 100  konferencjach naukowych, w tym 35 międzynarodowych, na których  zaprezentował 41 referatów. Ekspert i recenzent Narodowego  Centrum Nauki. Pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego  Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1998-2002. Członek Senatu  Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2002-2016. Obecnie Redaktor  Naczelny „Gdańskich Studiów Prawniczych - Przegląd Orzecznictwa”.  Członek Rady Naukowej Polish Law Review; członek Redakcji The  Polish Journal of Criminology.  Członek towarzystw naukowych:  Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP) –  Association Internationale De Droit Pènal, International Law  Association – Polish Branch (ILA) – Stowarzyszenia Prawa  Międzynarodowego – Grupa Polska oraz Polskiego Towarzystwa  Penitencjarnego i Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, w  którym pełni funkcję Członka Rady Naukowej oraz Prezesa Oddziału  Gdańskiego. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  Medalem za długoletnią służbę (2008). Za osiągnięcia naukowe  odznaczony przez Prezydenta RP B. Komorowskiego Złotym Krzyżem  Zasługi (2013), a za osiągnięcia dydaktyczne Medalem Komisji  Edukacji Narodowej (2015).   
Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.
Biogram