Statystyka kryminalna

(źródła: KG Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości, CZSW, CBOS)

 

 

1. Liczba przestępstw na 100 tys. mieszkańców w wybranych krajach

2. Przestępstwa stwierdzone w Polsce w latach 1991-2001

3.  Liczba zabójstw na 100 tys. mieszkańców w wybranych krajach

4. Stosunek wybranych nacji do kary śmierci

5. Stosunek do kary śmierci w Polsce