Prawo Karne

Uniwersytet Gdański

Wydział Prawa i Administracji UG

Wydawnictwo Prawnicze LEX w Sopocie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Polska)

Amnesty International (Polska)

Sejm RP

Senat RP

Prezydent RP

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy

Trybunał Konstytucyjny

Komenda Główna Policji

Centralny Zarząd Służby Więziennej