*   Nasza aktualna siedziba

*   Promocja doktorska J. Warylewskiego

*   Zebranie Katedry w październiku 2001 r. z udziałem prof. dra M. Cieślaka

*   Galeria

*   Statut Uniwersytetu Gdańskiego

*   Regulamin studiów

*   Konferencje naukowe

 

Konferencja Dziekanów Wydziałów Prawa Uniwersytetów Polskich

Toruń, 16-17.09.2002 r.

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2002/2003 na WPiA UG