Seminaria magisterskie

Prawo - Studia dzienne - IV rok (początek)

V rok — kontynuacja

Rok akademicki 2003/2004

 

Prawo karne - dr hab. Jarosław Warylewski

 

 

Komunikat w sprawie zapisu na seminarium

 

1.       Zapisy na seminarium z prawa karnego odbędą się w dniu 22 września 2003 r. (poniedziałek), w siedzibie Katedry, w sekretariacie (pokój 3058), u Pani mgr H. Szczepańskiej, w godzinach od 10.00 do 11.00.

2.       Maksymalna liczba uczestników seminarium to 12 (zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 18 stycznia 1999 r.).

3.       Każdy chętny zgłasza się osobiście, z indeksem (celem potwierdzenia zapisu «pieczątką Katedry i podpisem uprawnionej osoby» na seminarium, na s. 96 – w brzmieniu: ”Seminarium z prawa karnego. 22.09.2003 r.” oraz z wyliczoną i potwierdzoną przez Dziekanat średnią ocen za 6 semestrów.

4.       Osoby posiadające już wpis na inne seminarium nie będą uwzględniane.

5.       W przypadku  zgłoszenia się więcej niż 12 studentów zastrzega się ewentualne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

6.       W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się jeszcze w dniu 24 września, o godzinie 17.00.

7.       Preferowane będą osoby posiadające wysoką średnią ocen, dobre i bardzo dobre oceny z nauk penalnych, znające języki obce oraz chcące prowadzić badania i pisać pracę magisterską z zakresu zagadnień dotyczących: a) przestępstw seksualnych, b) przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, c) związków prawa karnego ze sztuką lub literaturą, d) zasad odpowiedzialności karnej albo e) dawnych bądź obcych rozwiązań w zakresie kary.

 

 

Dr hab. Jarosław Warylewski; Gdańsk, 14.07.2003 r.

 

Przykładowe propozycje tematów:

 

1. Zbrodnia i kara w malarstwie europejskim.

2. Podstawy prawne i procedury wykonywania kary śmierci w USA.

3. Afekt jako karnoprawne i literackie znamię zabójstwa.

4. Ratio legis kryminalizacji narażenia na zarażenie chorobą weneryczną w XXI w.

5. Zasada wolności pracy a kryminalizacja ekonomicznej eksploatacji prostytucji.

6. Normatywne znaczenie zasady humanizmu w polskim prawie karnym.

8.       Karnoprawne konsekwencje nadużycia kontratypu.

9.       Kontratyp nauki i sztuki.

10.   Constitutio Criminalis Carolina – ciemna karta wymiaru sprawiedliwości karnej czy świadectwo postępu.

 

Obrony 2002

 

  *   

 

Opracowanie redakcyjne pracy

 

Prawo - Studia zaoczne - IV rok (początek)

V rok — kontynuacja

Rok akademicki 2003/2004

 

Prawo karne - dr hab. Jarosław Warylewski

 

Zapisy w Dziekanacie

 

Administracja – tylko IV rok — kontynuacja

Rok akademicki 2002/2003

 

Prawo karne - dr Wojciech Cieślak

 Prawo karne - dr Ryszard Skarbek

 Prawo karne - dr Krzysztof Janczukowicz

MSU - I rok — początek

II rok — kontynuacja

Rok akademicki 2003/2004

 

Prawo karne - dr Wojciech Zalewski

PSU - I rok

Rok akademicki 2003/2004

 

Prawo karne - dr hab. Jarosław Warylewski

 

*

 

Wybrana literatura:

 

1.       J. Maćkiewicz: Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.

2.       J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1999.

3.       T. Mendel: Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 1999.

4.       J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

 

Aktualizacja: 14.07.2003 r.