Prawo karne materialne — wybór literatury podstawowej

aktualizacja: czerwiec 2003; wersja 1.9

opracowanie: dr hab. Jarosław Warylewski, Sopot 2001-2003

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej WPiA UG

(dokument tylko do użytku wewnętrznego)

 

1) Wybrane polskie podręczniki z zakresu prawa karnego materialnego

 

1.      I. Andrejew: Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989 (IX i zarazem ostatnie wydanie).

2.      J. Bafia: Polskie prawo karne, Warszawa 1989 (I i zarazem ostatnie wydanie).

3.      T. Bojarski, A. Gimbut, C. Gofroń (red.), A. Wąsek, J. Wojciechowski: Prawo karne, Lublin 1994.

4.      T. Bojarski: Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002.

5.      K. Buchała, A. Zoll: Polskie prawo karne, Warszawa 1997 (II wydanie, I 1995).

6.      K. Buchała: Prawo karne materialne, Warszawa 1989 (II wydanie).

7.      S. Budziński: Wykład porównawczy prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1868 (I i zarazem ostatnie wydanie).

8.      S. Budziński: Wykład porównawczy prawa karnego. Część szczególna, Warszawa 1883 (I i zarazem ostatnie wydanie).

9.      M. Cieślak: Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990 I wydanie (II 1994, III 1995).

10. L. Gardocki: Prawo karne, Warszawa 1994 I wydanie (III wydanie 1998) i następne wydania (VII w 2001 r.).

11. S. Glaser: Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1920.

12. S. Glaser: Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1933.

13. A. Gubiński: Zasady prawa karnego, Warszawa 1996 (V wydanie).

14. R. Hube: Ogólne zasady nauki prawa karnego, Warszawa 1830 (jedyne wydanie).

15. 13. K. Indecki, A. Liszewska: Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002.

16. E. Krzymuski: Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego, tom I i II, wyd. III, Kraków 1911 (ogółem III wydania: wyd. I – 1885 r., II – 1901 r.).

17. E. Krzymuski: Zarys ogólnych instytucyi prawa karnego, Kraków 1918 (jedyne wydanie).

18. E. Krzymuski: System prawa karnego, Kraków 1921 (jedyne wydanie).

19. L. Lernell: Wykład prawa karnego — część ogólna, Warszawa 1961.

20. F. Maciejowski: Wykład prawa karnego w ogólności, Warszawa 1848 (jedyne wydanie).

21. J. Makarewicz: Prawo karne ogólne, Kraków 1914 (jedyne wydanie).

22. J. Makarewicz: Polskie prawo karne — część ogólna, Lwów-Warszawa, 1919 (jedyne wydanie).

23. J. Makarewicz: Prawo karne. Wykład porównawczy, Lwów Warszawa 1924 (jedyne wydanie).

24. W. Makowski: Prawo karne. Część ogólna, Warszawa-Lublin-Łódź-Poznań-Kraków 1920 (jedyne wydanie).

25. W. Makowski: Prawo karne. O przestępstwach w szczególności, Warszawa 1924 (jedyne wydanie).

26. A. Marek: Prawo karne — część ogólna, Bydgoszcz 1992.

27. A. Marek, M. Filar, A. Grześkowiak, D. Gajdus, E. Pływaczewski: Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki (pod red. A. Marka), Warszawa 1986.

28. A. Marek: Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 1996 (II wydanie).

29. A. Marek: Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997 (I wydanie).

30. A. Marek: Prawo karne, Warszawa 2000, 2001 (II i III wydanie).

31. A. Marek: Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń. Skrypt dla studentów administracji, Toruń 1997.

32. B. Namysłowska, M. Dietrich: Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1998 (I wydanie).

33. S. Pławski: Prawo karne (w zarysie). Część I III, Warszawa 1965, 1966, 1968 (jedyne wydanie).

34. H. Popławski: Podstawy prawa karnego, Gdańsk 1980 (w formie skryptu).

35. E. Rappaport: Rys zasad prawa karnego materjalnego. Warszawa 1920 (jedyne wydanie).

36. A. Ratajczak, A. Szwarc: Zarys prawa karnego Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej, Poznań 1971.

37. 34. A. Ratajczak: Zarys wykladu prawa karnego, Warszawa 2002.

38. S. Reinhold: Zarys prawa karnego, obowiązującego na ziemiach polskich. Część ogólna. Warszawa-Kraków 1920.

39. M. Surkont: Prawo karne. Podręcznik dla studentów administracji, Sopot 1998.

40. M. Surkont: Prawo karne, Oficyna Wydawnicza Branta, 1. wydanie, Bydgoszcz 2001.

41. S. Śliwiński: Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946 (jedyne wydanie).

42. S. Śliwiński: Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa 1948 (w formie skryptu, jedyne wydanie).

43. J. Śliwowski: Prawo karne, Warszawa 1975 (II wydanie 1979).

44. W. Świda: Prawo karne, Warszawa 1986 (III wydanie).

45. J. Warylewski: Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002.

46. J. Waszczyński (red.): Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie, Łódź 1992.

47. W. Wolter: Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973 (I i zarazem ostatnie wydanie).

48. W. Wolter: Prawo karne. Zarys wykładu systematycznego. Część ogólna, Warszawa 1947 (I i zarazem ostatnie wydanie).

49. W. Wolter: Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. I i II, Kraków 1933-1934 (I i zarazem ostatnie wydanie).

2) Wybrane komentarze do kodeksu karnego

 

1. Andrejew I., Świda W., Wolter W.: Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.

2. Andrejew I.: Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1988.

3. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.

4. Bojarski T.: Podręczny komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1998.

5. Buchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A.: Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994.

6. Buchała K., Zoll A.: Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Kraków 1998.

7. Daszkiewicz K.: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000.

8. Fleming M.: Kodeks karny - część wojskowa. Komentarz, Warszawa 2000.

9. Glaser S., Mogilnicki A.: Kodeks karny. Komentarz, 1934.

10. Góral R.: Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1998.

11. Górniok O.: Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997.

12. Górniok O., Hoc S., Wąsek A.: Kodeks karny. Komentarz. Tom III (art. 117-363), Gdańsk 1999.

13. Kalitowski M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A.: Kodeks karny. Komentarz. Tom II (art. 32-116), Gdańsk 1999.

14. Makarewicz J.: Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.

15. Makowski W.: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1933.

16. Marek A.: Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1999.

17. Marek A.: Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000.

18. Nisenson J., Siewierski M.: Kodeks karny i prawo o wykroczeniach z komentarzem i orzecznictwem Sądu Najwyższego do dnia 30 listopada 1934 r., Warszawa 1935.

19. Peiper L.: Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1933.

20. Rejman G. (red.): Kodeks karny. Część ogólna, Warszawa 1999.

21. Siewierski M.: Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958.

22. Warylewski J.: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.

23. Wąsek A.:Kodeks karny. Komentarz. Tom I (art. 1-31), Gdańsk 1999.

24. Wojciechowski J.: Kodeks karny z krótkim komentarzem praktycznym, Skierniewice 1993.

25. Wojciechowski J.: Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.

26. Zoll A. (red.): Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 1 i 2, Kraków 1999.

3) Wybrane opracowania systemowe

 

1. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.): System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, Tom IV, Część 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.

2. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.): System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, Tom IV, Część 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.

4) Materiały podstawowe z zakresu komparatystyki — podręczniki obce

 

a) w języku niemieckim

1. Beling E.: Die Lehre vom Verbrechen, 1906.

2. Beling E.: Grndzge des Strafrechts, 1930.

3. Binding K.: Handbuch des Strafrechts, 1885.

4. Binding K.: Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil, 1905.

5. Jescheck H. H.:, Weigend T.: Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berlin 1996.

6. Liszt F.: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 1888.

7. Maurach R., Gssel H., Zipf H.: Strafrecht. Allgemeiner Teil, 1988.

8. Maurach R., Gssel H., Zipf H.: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Teilband 2, Heidelberg 1989.

9. Maurach R., Schroeder, Maiwald: Strafrecht. Besonderer Teil. Teilband 1, 1988.

10. Maurach R., Schroeder, Maiwald: Strafrecht. Besonderer Teil. Teilband 2, 1991.

11. Maurach R., Zipf H.: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Teilband 1, Heidelberg 1992.

12. Mayer H.: Strafrecht. Allgemeiner Teil, 1967.

13. Mezger E.: Strefrecht, 1949.

14. Roxin C.: Strafrecht Algemeiner Teil, Band I, Monachium 1992.

15. Sauer W.: System des Strafrechts. Besonderer Teil, 1954.

16. Schmidhuser E.: Strafrecht Allgemeiner Teil, Tbingen 1982.

17. Stratenwerth G.: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Die Straftat, 1981.

18. Welzel H.: Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, Berlin 1969.

 

b) w języku angielskim

1.  Smith J. C., Hogan B.: Criminal Law, London-Edinburgh-Dublin 1996 (VIII wydanie).

2.  Wiliams G. L.: Criminal Law. The general part, 1961.

3.  LaFave W. R., Scott A. W.: Substantive criminal law, 1986.

4.  Hall J.: General principles of criminal law, 1960.

5) Wybrane zbiory kazusów oraz materiały pomocnicze

 

1. Bogdan G., Kardas P., Majewski J., Rodzynkiewicz M., Wróbel W.: Kazusy. Prawo karne materialne, Kraków 1996.

2. Bryk J., Enerlich M., Nowicka I.: Prawo karne materialne. Część szczególna. Tablice poglądowe. Część I, Toruń 1997.

3. Dietrich M., Namysłowska B., Soroczyńska M.: Kodeks karny. Pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice, Warszawa 1999.

4. Enerlich M., Nowicka I.: Kazusy z prawa karnego materialnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997.

5. Enerlich M., Nowicka I: Prawo karne materialne. Część ogólna. Tablice poglądowe, Toruń 1996.

6. Hofmański P., Melezini M., Szczygieł G.: Kazus. Podręcznik do ćwiczeń z prawa karnego, Białystok 1996.

7. Rejman G.: Zbiór kazusów z części ogólnej prawa karnego, Warszawa 1966.

8. Siemaszko A.: Atlas przestępczości 2, Warszawa 1999.

9. Siwik Z.: Kazusy z prawa karnego materialnego. Część ogólna, Wrocław-Warszawa 1975.

6) Wybrane piśmiennictwo

 

1.  Edukacja Prawnicza (miesięcznik) prenumerata: Wydawnictwo C.H. Beck, 00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 16/3,          tel.: (0-22) 646-00-88, fax: (0-22) 646-02-91,

2.  Palestra (miesięcznik) prenumerata: Redakcja "Palestry": 00-202 Warszawa; ul. Świętojerska 16, tel.: (0-22) 31-27-78,

3.  Państwo i Prawo (miesięcznik) prenumerata: 00-492 Warszawa, ul. Wiejska 12, tel.: (0-22) 628-82-96, (0-22) 621-14-59,

4.  Prokuratura i prawo (miesięcznik) prenumerata: Departament Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25, tel.: (0-22) 826-24-41, (0-22) 49-09-92,

5.  Przegląd Sądowy (miesięcznik) prenumerata: Wydawnictwo Prawnicze, 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50, tel.: (0-22) 49-40-94, fax: (0-22) 49-94-10,

6.  Rzeczpospolita (dziennik)

7.  Wojskowy Przegląd Prawniczy (kwartalnik) prenumerata: Naczelna Prokuratura Wojskowa, 00-909 Warszawa, ul. Nowowiejska 26 B,

 

7) Wybrane źródła orzecznictwa

 

1. Temida dla Windows wer. 3.0 (w.: Polskie Prawo i Orzecznictwo System Informacji Prawnej), Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 2002  (obejmuje orzeczenia SN, NSA i Sądów Apelacyjnych).

2. P. Piszczek: Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo karne, Białystok.

3. P. Piszczek: Wytyczne Sądu Najwyższego. Prawo karne, Białystok 1993.

4. J. Fajnberg, M. Leonieni: Kodeks karny z orzecznictwem okresu powojennego, Łódź 1958.

5. J. Grajewski, P. Wielbiński: Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego materialnego, Gdańsk 1985.

6. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa - OSNKW (zbiór urzędowy, ukazuje się od 1970 r. do chwili obecnej).

7. Orzecznictwo Sądów Polskich - OSP (miesięcznik).

8. L. Sługocki: Prawo karne materialne w orzecznictwie Sądu Najwyższego 1987-1994, Warszawa 1995.

9. K. Janczukowicz: Kodeks karny z orzecznictwem, Gdańsk 1996 (w zasadzie pełen wybór orzeczeń SN z lat 1970-1995).