Prof. dr Marian Cieślak

 

Profesor dr Marian Cieślak (ur. 1921 r.), autor kilkuset (ok. 400) publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego, pełnił m.in. funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Karnego. Od 1974 r. związany z Uniwersytetem Gdańskim, prof. dr Marian Cieślak kierował Zespołową Katedrą Prawa i Postępowania Karnego do 1992 r. W latach 1980, 1981 oraz 1987-1992 był członkiem komisji opracowujących nowe kodyfikacje karne, a od 1990 r. przewodniczącym polskiej sekcji AIDP.

Z Katedrą Prawa Karnego Materialnego WPiA UG związani byli również profesorowie tego Uniwersytetu: Henryk Popławski (1912-1989) i Mirosław Surkont (1937-2001). H. Popławski zajmował się głównie prawem karnym gospodarczym, był autorem obszernego skryptu pt. Podstawy prawa karnego (1970 r.) oraz Prawo karne — część ogólna (wspólnie z O. Górniok, S. Lelentalem i R. Skarbkiem). M. Surkont zajmował się przede wszystkim przestępstwami przeciwko wolności (Przestępstwo zmuszania w polskim prawie karnym, 1991 r.) i przestępstwem łapownictwa (Łapownictwo, 1999 r.). Był również autorem podręcznika do nauki prawa karnego (Prawo karne, 2001 r.).

            W latach 1992-1995, kierownikiem Katedry była prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko.

Prof. UG, dr hab. Mirosław Surkont kierował Katedrą Prawa Karnego w latach 1995-2001. W 1958 r. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 r. Przewód habilitacyjny zakończył na Uniwersytecie Gdańskim w 1995 r. Od 1996 r. był profesorem tego Uniwersytetu. Zmarł 12 marca 2001 r. Był autorem ok. 80 publikacji z zakresu prawa karnego (m.in. artykułów i glos), w tym 7 książęk.

 

Najważniejsze publikacje (podręczniki i monografie):

 

1.      M. Cieślak: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.

2.      M. Cieślak: Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995 (3 wydania).

3.      W. Cieślak: Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000.

4.      K. De Walden Gałuszko: Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii, Gdańsk 1999 (2 wydania).

5.      H. Popławski: Podstawy prawa karnego, Gdańsk 1970.

6.      H. Popławski, R. Skarbek, Z. Szczurek: Prawo karne wojskowe i skarbowe, Gdańsk 1983.

7.      M. Surkont: Łapownictwo, Gdańsk 1998.

8.      M. Surkont: Prawo karne dla studentów administracji, Sopot 1999.

9.      M. Surkont: Prawo karne, Bydgoszcz-Gdynia 2001.

10. J. Warylewski: Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Sopot 1999.

11. J. Warylewski: Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001.

12. J. Warylewski: Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002.