Zdjêcie przedstawia wa¿enie kobiety podejrzanej o czary. Na lewej szali m³oda kobieta, na prawej odwa¿niki.