Dziewica norymberska

Dziewica norymberska

Na zdjêciach: z lewej strony - wnêtrze dziewicy norymberskiej. Widoczne ostrza. Po prawej - widok zewnêtrzny dziewicy z Rothenburga.

Powrot