Start Biogram Publikacje Konferencje Promocje i recenzje Aktualności Galeria Kontakt Blog Varia
© Copyright - Jarosław Warylewski 2017
Witam serdecznie! warylewski.com.pl
In dubio pro humanitate

Studia, praca i kariera naukowa

- studia na kierunku Prawo na WPiA UG: 1982-1987 r. - tytuł zawodowy magistra prawa: 1987 r. - służba wojskowa: 1987-1988 r. - asystent stażysta: od 1988 r. - asystent: od 1989 r. - doktor nauk prawnych: 1997 r. - adiunkt: od 1997 r. - Kierownik Katedry: od 2001 r. - Prodziekan: 2002-2004 r. - doktor habilitowany nauk prawnych: 2002 r. - profesor nadzwyczajny UG: od 2004 r. - Dziekan WPiA UG: od 2004 do 2012 r. - Redaktor Naczelny GSP-PO: od 2005 r. - Adwokat: od 12 lutego 2008 r. - tytuł naukowy profesora nauk prawnych: 2008 r. - profesor zwyczajny: od 2009 r. - Dyrektor Muzeum Kryminalistyki: 2012-2016 r.
Strona Katedry

Zainteresowania pozazawodowe

- Muzyka (poważna, opery, rock nd roll, The Beatles, Patsy Cline), - Fotografia analogowa (czarno-biała), - Komputery retro (vintage); Atari 8 bit, Amiga 500, - Modelarstwo: kolejki elektryczne, figurki bitewne, - Literatura (powieści kryminalne, historyczne).

Jarosław Warylewski

Profesor zw. dr hab. nauk prawnych  Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański
Specjalizacja: - prawo karne materialne, - kryminologia, historia prawa, - prawo penitencjarne, - kryminalistyka.  
Profesor Jarosław Warylewski
Ostatnia aktualizacja portalu: 18.06.2017 r.
Start